Sulje valikko

Kalkitustarve

On suositeltavaa nostaa maan happamuutta viljavuusluokittain eli 0,4 pH-yksikköä kerrallaan. Hyvin hapanta maata voi kalkita enemmänkin mutta kerralla ei suositella levitetettäväksi yli kymmentä tonnia / hehtaari.

Kalkitukseen tarvittavan kalkkikivijauheen määrän voitte itse arvioida oheisen taulukon avulla. Taulukosta löytyvä hehtaarikohtainen kalkitustarve kerrotaan peltolohkon pinta-alalla.

Viljavuusluokat eri maalajeilla:

viljavuusluokat2014

Yhden viljavuusluokan (0,4 pH-yksikköä) nostamiseen tarvittava kalkkimäärä tonnia/hehtaari:

kalkitustarve maalajeittain2014

Maan happamuuden haittoja

Happamissa oloissa pellon omat ravintoreservit jäävät käyttämättä ja pelto joutuu lähes kuolleeseen tilaan. Tällöin osittaisen avun tuo lisätty lannoitus, mutta paremman kasvituotannon tilaan voidaan vaikuttaa ainoastaan nostamalla pellon pH-taso oikealle tasolle kalkitsemalla.

Happamuuden vaikutus on maassa pääosin välillistä. Merkittävin vaikutus lienee lannoitteiden ja maassa olevien kasviravinteiden vesiliukoisuuden paraneminen kun pH nousee yli 6:n erityisesti fosforin osalta. Happamissa maissa alumiini, kadmium ja lyijy, sekä pieninä määrinä tarpeellinen, mutta runsaasti esiintyvänä kasveille myrkyllinen rauta, muuttuvat helppoliukoisiksi ja syrjäyttävät pää- ja sivuravinteet. Kasveille haitallisten aineiden takia kivennäismaiden pH-tavoite on yli 6,5.

Oikeiden ravinteiden lisäksi pellon hyvä sadontuottokyky on riippuvainen myös aktiivisen pieneliöstön määrästä. Erityisesti juurinystyrä- ja nitrifikaatiobakteerit ovat arkoja maan happamuudelle.