Sulje valikko

Paltamon kalkki

Maanviljelyssä oikein toteutetulla kalkituksella peltoon annetut arvokkaat ravinteet saadaan paremmin kasvien käytettäväksi. Peltomaan pH-luvun ollessa n. 6,5 tärkeimmät pää- ja hivenravinteet tulevat parhaiten kasvien käytettäväksi. Samalla haitalliset raskasmetallit sitoutuvat liukenemattomaan muotoon. Kalkituksen avulla saadaan vapautettua samasta lannoitemäärästä parempi sato.

Viljavuusluokat

Paltamon kalkki

Käyttötarkoitus ja -ohje: Kalkitusaine maan happamuuden neutralointiin sekä kalsium- ja magnesiumlannoitukseen. Kalkkia levitetään viljavuustutkimuksen antaman määrän mukaan. Mikäli viljavuustutkimusta ei ole tehty, peruskalkitukseen 5 – 8 tn/ha, jonka jälkeen ylläpitokalkitukseen 5 tn/ha viiden vuoden välein.

Neuraloiva kyky (Ca): 30 %, Nopea neutraloiva kyky (Ca): 12 %
Sivuravinteet: Kalsium (Ca) 19 %, Magnesium (Mg) 5 %
Kalkkikivijauheen hienous: 100 % läpäisee 2,50 mm:n ja 50 % läpäisee 0,25 mm:n seulan, kosteus 3 %

Valmistus: Juuan Dolomiittikalkki Oy, Reetiniemen tehdas, Paltamo
Paltamon kalkkikivijauhetta on saatavilla vapaasti varastosta.

Ota yhteyttä >

Esitteet

Kalkitseminen_kannattaa_esite

Paltamon kalkki, tuoteseloste