Sulje valikko

Talvikalkitus loppusuoralla

Ravinteet oikeasti hyötykäyttöön kalkilla. Hienojakoinen kalkkikivijauheemme nostaa pH:n tavoitetasolle, jossa pellossa jo olevat ravinteet tai sinne lisätyt ravinteet pääsevät vaikuttamaan parhaiten. Oikealla pH-luvulla edesautat maanrakenteen ja juuriston hyvinvointia. Hyvä juuristo on kasveille tärkeä, satoi tai paistoi. Hyvän pH-luvun ansiosta haitallisten ravinteiden liukoisuus vähenee ja kasvulle tärkeiden ravinteiden liukoisuus kasvaa.

Kalkituksella nostat satotasoa.